Gizlilik Politikası

DEREN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ

Gelişen Bilişim Teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında UGM bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu konularda projeler üretmektir.

Üretilen hizmet, proje ve geliştirilen davranış biçimlerinde Deren Global yararının daima ön planda tutulması. Tasarrufa yönelik çalışma biçimi. Kullanıcıların amaca yönelik eğitimi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ünsped Politika Kitabı, Deren Global kadrosundaki tüm pesonele imza ve zimmet karşılığında verilmektedir. Deren Global Poltika Kitabının 18. sayfasında yer aldığı şekilde ;

Bilgi Güvenliği Politikamız : "Başta müşterilerimiz olmak üzere bizimle ilişkide olan tüm müşteri paydaşlarımızın kişisel ve ticari bilgilerinin gizliliğine saygı duyarız. Müşterilerimize ve diğer paydaşlara ait gizli bilgileri sadece iş amaçlı ve yasal standartlar, anlaşmalar veya sözleşme yükümlülüklerine göre kullanırız. Bize teslim edilen bilgileri UGM gizlilik politikaları, sözleşme yükümlülükleri ve yasalara uygun olarak koruruz. Çalışanlarımız işe girdiklerinde bilgi güvenliği, bilgi kullanımı ve bilgi gizliliği konularında kendilerini eğitiriz.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti ve gümrük operasyonları verimliliğimizi iyileştiren teknolojiler satın alırken veya geliştirirken bu teknolojilerin gerektirdiği alt yapı ve güvenlik önlemlerini de alırız. Bu önlemleri iç denetim sistemleri kurarak destekleriz. Bilgi güvenliği kişisel sorumluluklarımızın yanında hepimizin ortak sorumluluğudur."