Dış Ticaret Hizmet Tablosu

DEREN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ

İthalat İşlemleri

İthalat departmanımız, merkez ithalat personelimiz, ve destek birimlerimizle (kurye departmanı, mevzuat departmanı, teminat çözümü ve teşvik takip departmanı) entegre biçimde hizmet vermektedir. Merkez ithalat departmanımızdaki müşteri temsilciliği sistemi ile bütün ithalat işlemleriniz başından sonuna kadar sizin için seçilen müşteri temsilciniz tarafından yürütülmektedir. Gümrükleme operasyonunun tüm aşamalarında Mevzuat Departmanımız sizlere danışmanlık yaparak yol göstermektedir.

İhracat İşlemleri

Tüm ihracat işlemleriniz başından sonuna kadar sizin için seçilen müşteri temsilciniz tarafından yürütülmektedir. İhracat işlemlerinizde hazırlanması gereken tüm dökümanlar ve belgeler (Türkçe Fatura, Yabancı Fatura, Çeki Listesi, ATA Karnesi, Ön Müsaadelerin Alınması, Konsolosluk Tasdiki) ihracat departmanımız tarafından karşılanmaktadır. Gümrükleme operasyonunun tüm aşamalarında mevzuat departmanımız sizlere danışmanlık yaparak yol göstermektedir.

Transit İşlemleri

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır. Dikkatli bir yazım ve operasyon isteyen, GTİB kodlarının hassasiyetle belirlenmesi, çıkış ve varış gümrük noktalarında özenle takip edilmesi gereken bir operasyon süreci gerektirir. Yapılan beyan hatalarının CIF bedel üzerinden toplam mal değerinin 4 katı ile cezalandırılan bir beyan türüdür. Bu beyan türündeki riskleri göz ününde bulundurarak sadece bu operasyonlara yürüten Transit Servisimiz titizlikle süreçleri takip ederek cezaya mahal vermeden operasyonlarını yürütmektedir.

Kayıt Belgesi Hizmeti

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir. Bu kapsamda ilgili tebliğin 4. maddesi “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’ hükmünü amirdir.

Antrepo Beyannamesi İşlemleri

Gümrük Antrepo Rejimi, özellikle uluslararası ticarete konu olan eşya ile ilgili uygulamalardan ve ihtiyaçtan kaynaklanan bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yurt dışından gelen eşyanın ihtiyaç oldukça kullanılması ya da eşyanın serbest dolaşıma girmeden önce gümrük mevzuatında elleçleme olarak tanımlanan bazı işlemlere tabi tutulması gibi nedenler antrepo rejiminin gereğini ortaya koymaktadır.

TSE Uygunluk Başvuru ve Takibi

Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Tareks Başvuru ve Takibi

TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

Ölçü Ayar İzin İşlemleri

Firmanızın ithal ya da ihraç ettiği veya edeceği ürünler ile ilgili yasalar, tebliğler ve yönetmelikler gereği ibraz edilmesi gereken aşağıdaki belgelerin temin edilmesi için gerekli hizmetleri vererek siz değerli dostlarımızın mağdur olmalarını önlemekteyiz.

Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetlerimizde firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkin ve verimli politikalar üretip başarılı olmalarına yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerini yurtdışı pazarlarda pazarlamak isteyen firmalara Pazar araştırmaları yapıyor, bulunan müşterilerle tüm ihracat sürecini gerçekleştiriyoruz. Yurtdışı pazarlardan ürün tedarik etmek isteyen firmalarımız için en uygun üreticileri araştırıyor ve sağlanan anlaşma neticesinde tüm ithalat sürecini gerçekleştirerek firmalara anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.

Küşat İşlemleri

Küşat, Mal sahiplerinin, beyannamelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, numune alma ve tartma hakkıdır. Talep üzerine, eşyanın Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, Gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere küşat izni verilebilmektedir.